444 44 86

Gözlük Çerçeve Hammadde ve Özellikleri

Gözlük çerçeve cinsleri hammadde-lerine göre;Plastik, Metal ve Kombine çerçeveler olarak gruplandırılır.

İmalat şekli ve kullanım amacına göre;
Rim halkası bütün olan çerçeveler,
Linör çerçeveler,
Faset çerçeveler ve
Yarım (okuma) çerçeveler olarak imal edilmektedir.

RİM HALKASI TİPİNE GÖRE ÇERÇEVE CİNSLERİ

Rim halkası bütün olan çerçeveler
Linör çerçeveler
Faset çerçeveler
Yarım çerçeveler

ÇERÇEVE KISIMLARI

Plastik Çerçeve Kısımları
Bu tür çerçevelerde gözlük lensleri çerçevenin ısıtılmasıyla çerçeveye yerleştirilir.
Lensin takılışında fazla güç kullanılmamalıdır.
Çerçeve fazla ısıtılmamalıdır, çünkü göz halkası veya rim (yarım halka) çarpıklaşır, bombeliği bozulur.
Düzgün ağırlıktaki çerçevenin nominal kalınlığı 4 mm'lik levha materyalinden yapılmaktadır.

1-Ön Gövde Kısmı
2-Cam Boşluğu
3-Burun Köprüsü
4-Gözlük Halkası
5-Plaket
6-Menteşe Yuvası
7-Cam Yuvası
8-Menteşe
9-Sap

Köprü
Normal olarak köprü Bumping = Tümsekleme metodu olarak bilinen bir sistemle dışa doğru bombeleştirilmekte ve köprü bombeliği Projection çıkıntılı bir form almaktadır.

Alnın normalden fazla açık olması veya burun köprüsünün zayıf biçimde gelişmiş olması gibi özel durumlarda, rimi dışa doğru çıkarmak için ortadan ekli (inset tipi) köprüye ihtiyaç olmaktadır.

Pad (yastık) köprülü plastik çerçevelerin büyük bir kısmında alerji yapmayacak plastik maddenin rime eklendiği veya entegre olduğu sert pad'lar mevcuttur. Ayarlanabilen pad kadranına iğne şeklinde oynayan yastık (Roking-pad )'ların monte edilmesi ile bir tespit de mümkündür.

Bu tip köprünün amacı lenslerin kenarı arasındaki mesafe ile ilgili olarak iki rim arasındaki mesafeyi azaltmaktadır.

Mafsallar (Menteşeler)
Plastik çerçevelerde normal olarak tespit edilen mafsallar menteşe mafsal olarak bilinmektedir. Bunların amacı, kollar üzerine eklenmiş olarak mihver görevini yapmaktır. Mihver vidası çıkarıldığı zaman mafsal iki yarı parçaya ayrılır. Bunlardan biri çerçevenin ön kısmına bağlıdır. Diğeri ise kola ekli durumdadır.

Gözlük saplarının daha esnek ve sağlam olması için menteşenin gözlüğün sap kısmına monte edilecek bölümü yaylı olarak yapılır.

Kollar
Selüloz Asetat gözlük çerçevelerinin piyasaya çıkışından bu yana kolların büyük bir bölümü güçlendirilmiş telli olarak yapılmaktadır. Bu teller kolların sağlam, muntazam ve daha kolay ayarlanmasını temin etmektedir. Tellerin üzerine pres baskı ve elektro kaplama metodu ile dekoratif görüntüler verilmektedir.

Plastik çerçevelerde sap içi telleri sap içine çakılmadan önce menteşe gümüş kaynağı ile kaynak yapılır. Sapın menteşe kısmı daha sağlam ve dekoratif görünüşe sahip olur.

Metal Çerçeve Kısımları
Bu tip çerçevelere lenslerin takılması göz halkası vidasının gevşetilmesi ve lensin yerleştirildikten sonra sıkıştırılması ile olur.İlk tespitten sonra vidalar tekrar sıkıştırılarak kontrolden geçirilir. Bu vidalar zamanla düşerek kaybolabilir. Altın kaplama veya Nikel-Gümüş çerçevelere dekoratif bir görünüm verilmesi için iki ana yol bulunmaktadır;

Bunlardan biri;(Rim) Lens yuvalarının uyumunu sağlamak için plastik örtü ile kaplanmasıdır. Sapların da kısmen plastik madde ile örtülmesi mümkündür. Diğer metot; Çerçevenin esas parçalarının dekoratif bir şekle sahip olması için tel veya şeritten imal edilmesidir.

Baskı prosesi (süreci) ile materyal üzerine genellikle şekil verilen dizayn'la üretilse bile, bu usulle yapılan bir çerçeve Oyma kalıpta üretilen Oyma usulü çerçeve olarak tanımlanmaktadır.

Ön-Gövde Kısmı
Blok Menteşe
Plaket ve Kolu (3a-Plaket 3b-Plaket Kolu 3c-Plaket Vidası)
Semer Köprü
Cam Yuvası
Sap
Menteşe
Gövde Ucu
Köprü
Gövde Köprüsü
Göz Halkası (rim)
Cam Boşluğu
Köprü
Oldukça yakın bir zamana kadar genellikle birbirinden tamamıyla farklı 2 ayrı tip köprüye haiz metal çerçeveler mevcut bulunmaktadır. Bunlardan biri yukarı kısmından bakıldığında görünüşünden dolayı W köprü tipi olarak bilinmektedir.Bu tipin esas kısımları rime, gözlük yuvalarına lehimlenmiş köprü gövdesi merkezi kısım ve tepe olarak bilinen kemerdir. Kemer doğrudan burun üzerinde oturduğundan rahat bir uyumu sağlamak için dikkatli bir ayarlamaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Metal köprülü çerçevelerde gözlük yuvarlakları bir bar çubukla bağlantılı olup bunlar burun üstünde durmazlar, Çerçevenin ağırlığını genelde plastik maddeden yapılmış iki küçük plaket taşır ve bunlar plaket yuvasına tespit edilmek üzere metalik plaket ayağı adı verilen bir eklentiye sahiptir.Plaketler yuva üzerinde dönerek burnun meyil yapısına göre ayarlanabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Bu tip plaketler sallanan plaket olarak bilinmekte ve sabit plaketlerden farklılık göstermektedir.Plaket kolu çoğu kez köprü çubuğunun bir uzantısı olup tüm köprü kısımlarına eklenmesi için gerekli iki kaynak noktasına sahiptir.

Metal çerçeveler üzerinde yastık köprü (Pad bridge) tiplerindeki son gelişme; rimin iki yanına tespit edilmiş, fakat kısmen dönme imkânı olan ters "U" plakettir. Bunun avantajı daha geniş bir taşıma sahtı sağlamaktır. Bu sayede bu tip plaketler de ayarlanabilir.

Plaketler metal çerçevelerde buruna tam olarak temas eder. Göz halkasının yanağa değip değmediğine bakılıp yükseltilir veya alçaltılarak ayar yapılır. Çünkü sürekli temas tahrişlere yol açabilir. Kısacası plaketler yani plastik burun yastıkları, yastık koluna ait mil üzerinde hareket ederek burun üzerindeki lensin ağırlığının dağılımını ve desteklenmesini sağlar.

Rims (Göz halkası):

Göz halkası çerçevede lensin çevresini kaplayan, lensin güvenle çerçevede durmasını sağlayan kısımlar yani lensi pozisyonda tutmak üzere çepeçevre saran içi oyuk şeklinde boş halkadır. Metal gözlük çerçevelerinde rimler 2 ayrı şekilde yapılmaktadır.

Bunlar; Yuvarlak kesitli rim halkası (Yuvarlak rim) Düz kesitli (şerit=kuşak) tipi göz halkası olarak iki tiptir.

Kombine Çerçeve
Kısımları

Kombine çerçevelerin bazı kısımları metal ve diğer kısımları plastikten yapılmıştır.
Cam yuvarlağı (rim) ve köprüsü metalden yapılmış olmasına rağmen rimin üst tarafı plastikten yapılmaktadır.

Menteşe Yuvası
Plaket ve Kolu (2a-Plaket, 2b-Plaket ve Kolu, 2c-Plaket vidası, 2d-Plaket)
Göz Halkası
Halka Tespit Deliği
Kaş Çubuğu
Birleşme Yerleri
Köprü
Kaş Çubuğu
Menteşe

ÇERÇEVE SAP TİPLERİ

Gözlük sapı üç kısımdan oluşur. Bunlar;

Menteşe Kısmı
Dipçik Kısmı
Damla Kısmı
Menteşe Kısmı;
Gözlüğün ön gövde kısmı ile sap kısmını birbirine bağlayan menteşenin bulunduğu kısımdır.
Dipçik Kısmı; Genellikle düzdür.
Sapın diğer kısımlarından farklıdır ve menteşe ucundan başlayarak damla kısmına kadar uzanmaktadır.
Dipçiğin kıvrım kısmının üzeri plastikle kaplanmış olur.
Gözlük sapı yarım örtülü olur.Damla Kısmı;Sapın dipçik kısmının sonlandığı yerden başlayarak son bulduğu mesafedir. Genellikle top şeklinde veya armut şeklinde sona erer. Bu uç plastik bir uç örtüsü ile kaplıdır.

ONLINE ALIŞVERİŞ

HABERDAR OLUN

EKLE

Tüm yeniliklerimizden, gelişmelerimizden, yeni ürünlerimizden, e-posta adresinizi bizimle paylaşarak ilk siz haberdar olabilirsiniz

Copyright © 2019 www.uguroptik.com Bütün Hakları Saklıdır